Bild von La SRG SSR en dialog cun la populaziun
Public value al Forum Lucerna
SRG SSR Svizra Rumantscha News

La SRG SSR en dialog cun la populaziun

En il rom da las refurmas che la SRG SSR ha annunzià il 2018 (suenter la votaziun da “No Billag”) ha la SRG inizià in barat per intervegnir co la populaziun Svizra recepescha las valurs dal service public da la SRG SSR. En il decurs da la primavaira 2020 vegnan las quatter societads regiunalas, che furman ensemen l’uniun SRG SSR, ad entrar en il dialog cun la populaziun da lur regiun. Sco basa serva ina retschertga ch’è vegnida fatga cun passa 1500 persunas en Svizra.

La SRG SSR Svizra Rumantscha è ina da questas quatter societads purtadras regiunalas che sa participescha al project «public value». La finamira è d’enconuscher meglier las spetgas dal pievel e d’integrar la populaziun en la dumonda da responsabladad che l’interpresa da service-public SRG SSR ha. Co vegn la SRG SSR recepida da la populaziun? Co valitescha ella sia prestaziun? Tge champs-clav furman il service public? Respostas sin questas dumondas ha la SRG SSR rimnà en numerus discurs e lavuratoris en las regiuns sco era en ina retschertga online. En in segund pass vai per evaluar set temas ch’èn sa resultads da questa retschertga.

  • Purschida per persunas giuvnas
  • Qualitad ed equiliber da l’infurmaziun
  • Participaziun activa da la populaziun
  • Cumponenta svizra da la purschida da la SRG SSR
  • Projecziun da la multifariadad
  • Contribuziun a l’ecosistem medial
  • Dialog e capacitad d’acceptar critica

Las societads regiunalas SRG.D, RTSR, CORSI e SRG.R organiseschan lavuratoris publics per approfundar quests temas e definir directivas per il svilup da l’interpresa. Questa nova furma da dialog cuntinuescha enfin la primavaira 2020.

Teilen Sie uns Ihre Meinung mit (bitte beachten Sie die Netiquette/AGBs)

Lade Kommentare...
Noch keine Kommentare vorhanden

Kommentare sind geschlossen.