Leo Thomann

abita a Parsonz

annada 1956

activitad professiunala selvicultur e president communal da Surses

commembra dal cussegl regiunal dapi 2009

Enavos tar la survista

Leo Thomann

abita a Parsonz

annada 1956

activitad professiunala selvicultur e president communal da Surses

commembra dal cussegl regiunal dapi 2009

Enavos tar la survista